Oferta specjalna smartCONNECTED w bramie garażowej

Kupując w ofercie specjalnej dowolną automatyczną bramę segmentową z napędem METRO - system inteligentnego sterowania smartCONNECTED z urządzeniem Connexoon w cenie 299 zł netto.

Oferta  obowiązuje od 18.09.2017 r. do 28.11.2017 r.
Szczegóły dostępne na :  http://www.wisniowski.pl/promocja
powrót