Szanowni Państwo
W ramach obowiązku informacyjnego wynikającego z nowej ustawy dotyczącej ochrony Danych Osobowych (RODO) informujemy:


· Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych:


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie i celu przetwarzania Pani/Pana danych jest AMK Mona Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 32-600 Oświęcim ul. Chemików 19 wpisana do KRS pod nr 0000606279 mająca nr NIP 5492443673 oraz nr Regon: 363906073

· W jakim celu przetwarzane są Państwa dane:

To, w jakich celach przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, zależy od naszej relacji prawnej z Pani/Panem. Zazwyczaj jest to w celu realizacji umowy, zamówienia, przygotowania oferty handlowej. Korespondencja kierowana jest do osób, firm, podmiotów zainteresowanych współpracą z naszą firmą lub już współpracującą. Państwa dane osobowe przekazane administratorowi, przetwarzane będą w celu realizacji zamówień, przygotowywania i prezentowania ofert, obsługi sprzedażowej i po sprzedażowej.

· Jak długo przetwarzamy Państwa dane:


Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Pani/Pana lub AMK Mona Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

· Jakie posiadają Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych:


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody i w jej zakresie przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Odpowiedni wniosek należy przesłać pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Spółki.

 

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Nasza firma dołożyła wszelkich starań w zakresie zabezpieczeń danych.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail AMKspk@op.pl lub telefonem 502 097 397