''AMK MONA Holding''

32-600 Oświęcim
ul. Chemików 19

kom. 502-097-397
Fax 33 843-72-44
e-mail:AMKspk@op.pl

Zapraszamy od pon do pt 1000-1700

w soboty NIECZYNNE


Co roku w LIPCU przez jeden tydzień biuro nieczynne
( w aktualnościach podana jest dokładna data )

AMK MONA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
z siedzibą i adresem w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Chemików 19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wy­dział Go­spo­dar­czy Kra­jo­we­go Re­je­stru Są­do­we­go pod numerem 0000606279; Regon: 363906073, NIP: 5492443673